Schooluren

Kleuterschool en lagere school (L4, L5, L6)
  • van 8.30 tot 12.05 uur
  • van 13.30 tot 15.10 uur
Lagere school (L1, L2 en L3)
  • van 8.30 tot 12.05 uur
  • van 13.15 tot 14.55 uur

Schoolpoort opent om 8.15 uur

Voor- en naschoolse opvang 

De kinderen worden in hun eigen vertrouwde omgeving opgevangen. Bij de lagereschoolkinderen zorgen we ervoor dat zij eerst hun huiswerk maken. Nadien is er tijd voor sport en spel.

We streven ernaar om zoveel mogelijk buiten te spelen, zolang het weer het toe laat. Tijdens de na-opvang mogen de kinderen ook een koekje of stuk fruit opeten dat je met hen meegeeft.

  • ochtend: van 7 tot 8.15 uur
  • middag: van 12.05 tot 13.15 uur
  • avond: van 15.30 tot 18 uur
  • woensdag: van 12.20 tot 18 uur

 

Voor- en naschoolse opvang

Voortoezicht: 7 - 8.15 uur: € 1,00 / 7.30 - 8.15 uur: € 0,75 

Middagtoezicht: € 0,50 (excl. drank)

Drankje: Water: € 0,25 -  Thee: € 0,25 -  Melk: € 0,25

Eten: Koek: € 0,10 / Soep: € 0,35

Woensdag: tot 13.30 uur:  € 0,50 / tot 16.30uur: € 3,00 / tot 18 uur: € 4,00 (zonder drank)

Natoezicht : tot 15.30 uur: € 0,75 / tot 18 uur: € 1,00

De kostprijs van de opvang wordt bij de start van elk schooljaar aan de ouders medegedeeld.

Daguitstappen

Alle daguitstappen (tenzij anders vermeld) € 5,00

Theater   € 3,00

Weekverblijven

3de leerjaar week zeeklassen € 60,00.
5de leerjaar week Bosklassen € 70,00.
6de leerjaar week Sportklassen € 70,00.

Bij inschrijving in onze school, ga je akkoord met het schoolreglement.
Je kan het reglement hier nog eens lezen.